Záznam

Zodpovídající za tuto stránku:

Arnold Rosenberg

Stockerweg 1a
83483 Bischofswiesen
Telefon: +49-(0)8652-4302

IČO/DIČ:

IČO (identifikačni číslo organizace): 259 87 968
DIČ (daňové identifikační číslo): 244 - 25987968

Ručení:

Přesto, že je obsah pečlivě zkontrolován neručím za obsah cizích odkazů.
Za obsah odkazů na internetové stránky jsou jen jejich provozovatelé zodpovědni.

Copyright:

Zde zveřejněné fotografie a obrázky podléhají Copyright Arnold Rosenberg.
Webová stránka je realizovaná s Content-Management-System CONTAO.
Templaty (webové šablony) zhotovil mdopsch.info, Copyright je uložen u Martin Dopsch.